logo
.
 
Kodeks
Le code

Ancien légionnaire, n'oubliez jamais que vous avez combattu ensemble et pour la meme cause!
Były legionisto, nigdy nie zapominaj, że walczyliście razem dla wspólnej sprawy!
Ne vous délaissez pas , restez uni pour le meilleur comme pour le pire.
Bądźcie nadal razem na dobre i na złe.
Honorez votre patrie , honorez la France et surtout gardez la tete haute!
Szanuj swoją Ojczyznę, szanuj Francję i przede wszystkim zachowaj dumę legionisty!

Le code d'honneur de l'ancien légionnaire
Kodeks honorowy byłego legionisty


1. Ancien de la Légion Etrangere, je suis fier d'avoir servi avec avec "Honneur et Fidélité"
Jako były legionista Legii Cudzoziemskiej, jestem dumny, że służyłem z „Honorem i Wiernością”

2. Chaque ancien reste mon compagnon d'arme, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion.
Każdy były legionista jest moim towarzyszem broni bez względu na jego narodowość, rasę i religię.

3. Je lui manifeste toujours l'étroite solidarité qui doit unir les membres d'une meme famille.
Okazuje mu zawszę solidarność należną członkom tej samej rodziny.

4. Fidele a mon passé a la Légion Etrangere, l'honneteté et la loyauté sont les guides permanents de ma conduite.
Wierny wspomnieniom z Legii Cudzoziemskiej w moim postępowaniu kieruje się zawsze uczciwością i lojalnością.

5. Ma tenue et comportement sont exemplaires en restant modeste, je refuse la facilité et l'entraînement dans les abus de toutes sortes incompatibles avec la dignité humaine.
Mój wygląd i zachowanie jest wzorowe ale skromne. Odmawiam sobie pójścia na łatwiznę i popadania w wszystkie nałogi kolidujące z godnością ludzką.

6. Je m'interdis d'impliquer la Légion Etrangere dans toute action politique.
Odmawiam mieszania Legii Cudzoziemskiej do jakichkolwiek działań związanych z polityką.

7. Dans ma cité, je suis fier que mes relations disent de moi avec considération:
c'est un
"ANCIEN LEGIONNAIRE"
Jestem dumny, że w moim mieście znajomi mówią o mnie z poważaniem:
To jest:
„BYŁY LEGIONISTA”