logo
.
 

Stowarzyszenie
Amicale

Dnia 12.06.2007 roku zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Stowarzyszenie byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce.

 

Stowarzyszenie byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce.

Association des anciens et amis de la Légion Etrangere en Pologne.

NIP: 5711670890

REGON: 280224917
KRS: 0000282588

Zarząd / Bureau:

Prezes / Président –

Kuba Tomasz Tuszyński

Sekretarz generalny / Secrétaire général –

Marek Kogut

Skarbnik / Trésorier –

Grzegorz Rymkiewicz

Członkowie komisji rewizyjnej / Verificateurs aux comptes:

Krzysztof Maj

Ryszard Doda

Chorąży / Porte drapeau :

Piotr Węgrzyński

Kapelan / Aumônier:

ks. Jerzy Chorzempa

Sekcja historyczna / Section historique:

Krzysztof Schramm kschramm@poczta.onet.pl

 


konto bankowe: / compte bancaire:

 

Stowarzyszenie byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce55 8215 0006 2001 0014 8656 0001

 

                   IBAN:     PL55 8215 0006 2001 0014 8656 0001

 

                  SWIFT (BIC CODE): GBWCPLPP